تبلیغات
کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند - تست شیمی سال دوم دبیرستان فصل 2
 
کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند
کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمد صالحی
نظرسنجی
دانش آموز کدام مدرسه هستید؟

پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
عینک آفتابی زنانه 2013 } document.onmousedown=noRightClick

محمد صالحی

به وبلاگ کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند خوش آمدید نظر یادتون نره با تشکر


کد شمارش معکوس سال نو


دریافت کد

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

 

دریافت کد آپلود سنتر

جاوا اسكریپت

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران


 


 Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه

كد تغییر شكل موس

1- مندلیف برای تنظیم جدول خود كدام اصول را ملاك قرار داده بود ؟ 

1) كنار یكدیگر قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزایش عدد اتمی

2) كنار یكدیگر قرار گرفتن عنصرها بر حسب افزایش جرم اتمی

3) در یك ردیف قرار گرفتن عنصرهایی كه خواص فیزیكی و شیمیایی مشابه دارند.

4) در یك ستون قرار گرفتن عنصرهایی كه خواص فیزیكی و شیمیایی مشابه دارند.

1) 1و2 2) 2و3 3) 2و4 4) 1و4


2- فرض مندلیف برای اینكه در بعضی موارد مجبور بود عناصر را بر خلاف اصل افزایش جرم اتمی قرار دهد چه بود؟

1) خطا در اندازه گیری عدد جرمی روی داده است

2) خطا در اندازه گیری جرم اتمی روی داده است

3) خطا در اندازه گیری عدد اتمی روی داده است

4) هیچكدام


3- ترتیب قرار گرفتن كدامیك از جفت عناصر زیر با اصل افزایش جرم اتمی مطابقت ندارد؟

1) Ar و K 2) Te و I 3) Co و Ni 4) S و Cl

1) 1و4 2) 2و4 3) 1و2و3 4) 2و3و4


4- اكا سیلیسیم نام كدام عنصر بوده است ؟

1) بور 2) گالیم 3) بور 4) ژرمانیم


5- اكا آلومینیوم نام كدام عنصر بوده است؟

1) ژرمانیم 2) گالیم 3) اسكاندیم 4) بو 


6- اكا بور نام كدام عنصر بوده است؟

1) ژرمانیم 2) اسكاندیم 3) گالیم 4) روی

7- مهمترین وجه تشابه عناصر یك گروه كدام است؟

1) تعداد الكترونهای لایة ظرفیت 2) تعداد لایه های الكترونی

3) تعداد زیرلایه ها 4) تعداد پروتونهای هسته

8- مهمترین وجه تشابه عناصر یك دوره كدام است؟

1) تعداد الكترونهای لایة ظرفیت 2) تعداد لایه های الكترونی

3) تعداد نوترونها 4) تعداد پروتونهای هسته

9- تعداد گروهها و دوره های جدول امروزی كدام است ؟

1) 7و8 2) 7و12 3) 18و7 4) 18و610-كدام تناوب بیشترین عنصر را دارد ؟

1) 7 2) 6 3) 5 4)4

11- كدام گزینه جزو شبه فلزها می باشد ؟

1) سزیم 2) پتاسیم 3) گالیم 4) تلوریم

12- موزلی با بررسی پرتوهای ایكس عنصرهای گوناگون به كدام نتیجه رسید ؟

1) ترتیب عنصرها در جدول تناوبی برمبنای عددجرمی است.

2) ترتیب عنصرها در جدول تناوبی برمبنای جرم اتمی است.

3) ترتیب عنصرها در جدول تناوبی برمبنای عدداتمی است.

4) هر سه

13- به طوركلی كدام خاصیت ، از جمله ویژگیهای مشترك فلزها نیست ؟

1) شكنندگی 2) شكل پذیری

3) داشتن سطح براق 4) قابلیت چكش خواری ( كنكور ریاضی 84)14-در حدود ……. عنصر از جدول تناوبی در طبیعت یافت می شود كه معمولا آنها را به ……. دسته تقسیم می كنند ؟

1) 86 – سه 2) 96 – چهار 3) 80- چهار 4) 91- چهار

15- كدام یك از مشخصات زیر با عنصر سیلیسیم مطابقت دارد ؟

1) فلز – درخشان – چكش خوار – رسانا

2) شبه فلز – درخشان - چكش خوار – نیمه رسانا

3) شبه فلز – درخشان - شكننده – نیمه رسانا

4) نافلز – عدم درخشندگی - شكننده – نیمه رسانا

16- تركیبهای كدام دسته از عناصر زیر در خاكستر چوب موجود می باشد ؟

1) هالوژنها 2) فلزات قلیایی

3) گازهای نجیب 4) آكتینیدها

17- حجمهای مساوی از Li ، Na و K در اختیار داریم در این صورت ترتیب سنگینی آنها كدام است ؟

1) Li > Na > K 2) K Li > Na > 3) Li > K > Na 4) K > Na > Li

18- ترتیب واكنش پذیری فلزهای قلیایی در كدام گزینه صحیح است ؟

1) Li < Na < Rb < K 2) Li < Na < K < Rb

3) < Na < K
Rb 4) < Na < K Rb

19- فلز قلیایی كه در درمان افسردگی از آن استفاده می شود ، كدام است ؟

1) سدیم 2) پتاسیم 3) لیتیم 4) سزیم

20-كدام عبارت توصیفی نادرست از فلزهای قلیایی است ؟

1)باآب سرد به شدت واكنش می دهند .

2)بااكسیژن هوا واكنش می دهند و تیره می شوند .

3) در آزمایشگاه آنها را زیر نفت نگهداری می كنند.

4) درمقایسه با فلزهای قلیایی خاكی سخت تروچگالترند . ( كنكور تجربی 84)

21- فراوانترین فلز قلیایی خاكی ……..می باشد كه واكنش پذیری آن نسبت به منیزیم …….. می باشد.

1) بریلیم – كمتر 2) كلسیم – بیشتر

3) استرانسیم – بیشتر 4) كلسیم – كمتر

22- عناصر گروههای سوم تا سیزدهم همگی …… می باشند و بجز …… ، بقیه نسبت به عناصر گروهای اول و دوم و سوم چگالی ، سختی و دمای ذوب ……. دارند.

1) نافلز – برم - كمتری 2) فلز – جیوه – بیشتری

3) نا فلز – برم – بیشتری 4) فلز – جیوه – كمتری

23 - كدام گروهها در جدول دارای هر سه دسته عناصر ( فلز ، نافلز و شبه فلز ) هستند ؟

1) IV , V 2) III , V 3) V , III 4) V , VII24- كدام گزینه در مورد آكتینیدها درست نمی باشد؟

1) شامل 14 عنصر هستند 2) همگی رادیواكتیو هستند

3) معروفترین آنها اورانیم است 4) اولین عنصر آنها آكتینیم می باشد

25- كدام گزینه در مورد لانتانیدها درست نیست ؟

1) براق و واكنش پذیرند 2) اولین عنصر آنها لانتان است

3) آخرین الكترون آنها وارد f4 می شود 4) در ردیف ششم جدول تناوبی قرار دارند

26- عبارت عناصری كه در آنها آرایش هسته نسبت به آرایش الكترونی اهمیت بیشتری داشته و اوربیتالهای f 5 در آنها پر می شود مربوط به كدام دسته از عناصر می باشد؟

1) لانتانیدها 2) فلزات قلیایی 3) شبه فلزها 4) آكتینیدها

27-كدام یك از گزینه های زیر علت جدابودن هیدروژن در جدول تناوبی را بیان می كند؟

1) ازلحاظ فیزیكی به عنصرهای دیگر شباهتی ندارد .

2) تنها یك الكترون در لایه ی ظرفیت خود دارد .

3) ازلحاظ شیمیایی به عنصرهای دیگر شباهتی ندارد .

4) میل تركیبی آن با عناصر دیگر زیاد است .

28- چون …. سزیم ….. است واكنش پذیری آن از فلزات بالاتر گروه خود …… است .

1) بارمثبت هسته – بیشتر – بیشتر 2) IE1 – كمتر- بیشتر

3) IE1 – بیشتر- بیشتر 4) دمای ذوب – پایین تر- كمتر

29- علل اصلی كاهش شعاع اتمی عناصر در یك دوره از جدول تناوبی بر اثر افزایش عدد اتمی كدام است ؟

1) افزایش بار هسته و ثابت ماندن تعداد سطوح انرژی

2) افزایش بار هسته و ثابت ماندن تعداد زیر لایه ها

3) كاهش حجم اتمی و افزایش انرژی یونش

4)كاهش خصلت فلزی و افزایش الكترونگاتیوی

30- از طرف هسته برالكترونهای ظرفیت نیروی جاذبه ی ……………. وارد می شود و ازاین رواین الكترونها تحرك……. دارند و به بار الكتریكی مثبتی كه از طرف هسته بر این الكترونها وارد می شود …….. می گویند.

1) بیشتری – كمتری – بار مثبت هسته 2) كمتری – بیشتری – بار مؤثر هسته

3) بیشتری – بیشتری – بار مؤثر هسته 4) كمتری – كمتری – بار مثبت هسته

31- به ……… نیروی جاذبه بین هسته ی یك اتم و الكترونهای……… آن ، اثر پوششی می گویند كه براثر حائل شدن الكترونهای ………. ، به وجود می آید.

1) كناهش – درونی – بیرونی 2) افزایش – بیرونی – درونی

3) كاهش – بیرونی – درونی 4) افزایش – درونی – بیرونی ( كنكور تجربی 84)

32-كدام مقایسه در باره ی شعاع اتمی فلز های قلیایی درست است ؟

1) Li < Na < Rb 2) Li < Na < K < Rb

3) < Na < K
Rb 4) < Na < K Rb

32- شعاع اتمی كدام عنصر زیر از شعاع یون پایدار آن در تركیبات یونی كوچكتر است؟

1) استرانسیم 2)آلومینیم 3) روبدیم 4) گوگرد

33-كدام مطلب در مورد شعاع اتمها درست است؟

1) شعاع آنیون هر نا فلز از شعاع اتمی آن كوچكتر است

2) شعاع كاتیون هر فلز از شعاع اتمی آن بزرگتر است

3) در گروههای اصلی با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می یابد.

4) در دوره ها با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می یابد.

34- كدام مقایسه در مورد اندازة شعاع اتم و یونهای عنصر A درست است ؟

1) rA2- < rA 2) rA2+ < rA

3) rA2+ > rA+ 4) rA+ > rA-

35- اندازة كدام گونه كوچكتر است ؟

1) F- 9 2) Ne 10

3) Na+11 4) Mg2+ 12

36- اندازه شعاع كدام گونه بزرگتر است ؟

1) S2-16 2) Ar18

3) +2Ca20 4) K+19

37- شعاع اتم Ca ، …… از شعاع اتم K و شعاع K+ …… از شعاع اتم K است

1) بزرگتر – بزرگتر 2) كوچكتر – كوچكتر

3) كوچكتر-بزرگتر 4) بزرگتر-كوچكتر

38- شكلهای a و b به ترتیب مربوط به اندازه گیری شعاع اتمی در یك مولكول

دو اتمی و بلور یك عنصر می باشد . به شعاع اندازه گیری شده درشكلهای a و b

به ترتیب شعاع …… و شعاع …… می گویند.

1) واندروالسی – كووالانسی 2) كووالانسی – واندروالسی

3) واندروالسی- یونی 4) یونی – كووالانسی39- با توجه به شكل روبروكه نشان دهندة مولكول برم است شعاع اتمی برم كدام است؟( برحسب آنگستروم )

1) 28/2 2) 94/13) 97/0 4) 14/1

40- طول پیوند Be- Br در BeBr2 ، pm 203 و طول پیوند Br-Br در Br2 ، pm 228 است . شعاع كووالانسی Be كدام است ؟
1) 88 2) 98

3) 89 4) 9541- با توجه به شكل ها به جای A و B و C و D كدام گونه ها را به ترتیب از راست به چپ می توان در نظر گرفت ؟
1) Mg2+ و Mg ، O و O2- 2) O و O2- ، Mg و Mg2+

3) Cl و Cl- ، Na+ و Na 4) Na و Na+ ، Cl و Cl-


42- با توجه به شكل ها به جای A و B و C و D كدام گونه ها را به ترتیب از راست به چپ می توان در نظر گرفت؟

1) - Cl و Cl ، - F و F 2) - Cl و Cl ، O و O2-

3) Na+ و Na ، - F و F 4) O2- و O ، - Cl و Cl43- با توجه به شكل ها به جای A و B و C و D كدام گونه ها را به ترتیب از راست به چپ می توان در نظر گرفت؟
1) Beو Be2+ ، Mg2+ و Mg

2) Mg2+ و Mg ، Be2+ و Be

3) Be2+ و Be ، Mg2+ و Mg

4) Na+ و Na ، Mg2+ و Mg

58

4)

44-در صورتی كه مقادیر انرژی یونش متوالی عنصری به قرار زیر باشد در آن صورت مقدار q را در واكنش زیر بدست آورید ؟

3544 و 2765 و 655 و 434 و 136

1) 1225 2) 570

3) 1089 4) 1976

45- در كدام گزینه رابطة بین انرژیهای یونش یك عنصر درست معرفی شده است ؟

1) E10 > E4 > E5 2) E10 > E4 = E5

3) E10 > E5 > E4 4) هیچكدام

46- انرژیهای یونش متوالی عنصری به قرار زیر است ، این عنصر در كدام دورة و گروه جدول تناوبی قرار دارد؟ 47276 و 37830 و 6222 و 4620 و 2352 و 1086

1) 4 و 14 2) 2و 13 3) 2و14 4) 3و14

47- انرژیهای یونش متوالی عنصری به قرار زیر است ، این عنصر در كدام گروه و جدول تناوبی قرار دارد و فرمول هیدرید آن كدام است؟ 15381 و 12739 و 1787 و 1093 و 683 و 334

1) 3 و XH3 2) 4 و XH2 3) 4 و XH4 4) 6 و XH348- قسمتی از انرژیهای یونش متوالی عنصری عبارتند از : 589 و 1145 و 4912 و 6474 و 8140 و …. آرایش الكترونی لایة ظرفیت آن كدام است؟

1) ns1 2) ns2 3)np2 ns2 4) np3 ns249-قسمتی از انرژیهای یونش متوالی عنصری از گروههای اصلی بر حسب مگاژول بر مول به قرار زیر است فرمول اكسید و هیدرید آن كدام است؟

…………. 5/38 و 6/33 و 01/11 و 36/9 و 5/6 و 18/5 و 82/3 و 29/2 و25/1

1) X2O3 و H3X 2) X2O5 و HX 3 ) X2O7 و HX 4) X2O7 و H7X50- كدام گزینه به ترتیب از راست به چپ انرژی نخستین یونش عنصرهای تناوب دوم را نشان می دهد؟

1) 520 899 905 1086 1402 1314 1681 2080

2) 520 899 800 1086 1402 1480 1681 2080

3) 520 899 800 1086 1402 1314 1681 2080

4) 520 800 899 1086 1402 1314 1681 208051-مقدار انرژی نخستین یونش كدام عنصر بیشتر است ؟

1) Na11 2) Mg12 3) Al13 4) Ca2052- در كدام دو عنصر زیر با افزایش عدد اتمی انرژی یونش افزایش می یابد؟

1) 8O و 7N 2) 13Al و 12Mg 3) 19K و 18Ar 4) 22Ti و 21Sc

53- انرژی یونش كدام اتم یا یون زیر بیشتر است ؟

1) Be+ 2) He 3) Ne 4) Li+

54- كدام كاتیون آسانتر الكترون از دست می دهد ؟

1) Li+ 2) Na+ 3) Mg+ 4) Ca2+

55- انرژی نخستین یونش كدام عنصر بیشترین است ؟

1) S 2) P

3) Ca 4) Na

56-انرژی نخستین یونش كدام یون زیر كمتر است ؟

1) Cu+29 2) Fe3+26

3) Fe2+26 4) Mn2+25

57- در بین عناصر زیر بیشترین E2 و كمترین E2 به ترتیب مربو ط به كدام عناصر است ؟

Al Mg Na Si

1) Al و Si 2) Si و Al

3) Na و Mg 4 ) Mg و Na

58-در بین عناصر زیر بیشترین E4 و كمترین E3 به ترتیب مربو ط به كدام عناصر است ؟

Al Mg Na Si

1) Mg و Si 2) Si

3) Al 4) Na

59 - عنصری در گروه سوم جدول تناوبی قرار دارد بین كدام یك از انرژیهای یونش آن تفاوت بیشتری وجود دارد ؟

1) E2 و E3 2) E3 و E4 3) E1 و E2 4) E4 و E560- كدامیك از سطوح انرژی زیر كمترین انرژی یونش را دارد ؟

1) np3 2) np5

3) np6 4) np4

61- با توجه به نمودار چند فلز در بین این 5 عنصر وجود دارد ؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

62- با توجه به نمودار انرژی نخستین یونش عنصر قبل از A نسبت به A و همچنین عنصر بعد از E نسبت به E به ترتیب چگونه است ؟

1) بیشتر- بیشتر 2) كمتر – بیشتر

3) كمتر-كمتر 4) بیشتر- كمتر

63- نمودار زیرلگاریتم انرژی یونش را در مقابل الكترونهای جدا شده نشان می دهد . حروف a و b به ترتیب الكترونهای كدام زیرلایه را نشان می دهد ؟1) s2 و p2 2) s1 و p2

3) s3 و p3 4) p2 و s164- كدام عنصر الكترونگاتیوی كمتری دارد ؟

1) B20 2) C19 3) A12 4) D3

65-الكترونگاتیوترین عنصرها ، …….. است كه به گروه …….. تعلق دارد و الكترونگاتیوی ……. رابه آن نسبت داده اند.

1) اكسیژن – 14 – 5/3 2) اكسیژن – 16 – 4

3) فلوئور – 18 – 5/3 4) فلوئور – 17 – 4
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 20 اسفند 1391 12:01 ق.ظ
یه سر به وبم بزنید... اطلاعیه رو حتما بخونید ...
ممنون!!!
یکشنبه 13 اسفند 1391 11:30 ب.ظ
آموزش حرفه ای و تخصصی مکالمه انگلیسی برای گروه های پزشکی و مهندسی بصورت تضمینی
آموزش IELTS, TOEFL
توسط استاد دانشگاه کانادا در ایران
محمد صالحی کجا؟ کی گفت ؟ چی شد؟ چه قدر؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.