کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند
کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : محمد صالحی
نظرسنجی
دانش آموز کدام مدرسه هستید؟









پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
عینک آفتابی زنانه 2013 } document.onmousedown=noRightClick

محمد صالحی

به وبلاگ کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند خوش آمدید نظر یادتون نره با تشکر


کد شمارش معکوس سال نو


دریافت کد

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

 

دریافت کد آپلود سنتر





جاوا اسكریپت

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران


 


 Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه

كد تغییر شكل موس


2 – جنس پرتوهای كاتدی چیست؟

الف) الكترون با بار منفی

ب) پروتون با بار مثبت

ج) الكترون بدون بار
د) پروتون بدون بار 




3 – ذرات خنثی در درون هسته اتم چه نام دارند؟ 
الف) الكترون 
ب) پروتون
ج) نوترون 
د) نوكلئون 


  4 – ترتیب پر شدن ترازهای 3d, 4s,3p به چه صورت است؟ 
الف) 4s->3d->3p 
ب) 3p->4s->3d
ج) 3p->3d->4s 
د) 3d->3p->3d 



5 – ایزوتوپ های یك عنصر از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ 
الف) تعداد پروتون ها 
ب) تعداد نوترون ها
ج) خواص شیمیایی و فیزیكی 
د) عدد اتمی 


6 – حداكثر تعداد الكترون هایی كه یك اوربیتال در تراز فرعی 4f در خود جای می دهد، كدام است؟ 

الف) 2 
ب) 6
ج) 10 
د) 14 



ادامه تست ها در ادامه مطلب 


7- تفاوت دو ایزوتوپ در كدام ویژگی آن ها است؟
الف) عدد اتمی 
ب) جرم اتمی
ج) خواص شیمیایی
د) آرایش الكترونی



الف) عدد جرمی
ب) عدد اتمی
ج) تعداد نوترون ها
د) تعداد الكترون ها



الف) 30
ب) 26
ج) 4
د) 7



الف) 36
ب) 37
ج) 38
د) 40




11 – تفاوت و تشابه دو ایزوتوپ به ترتیب در كدام موارد زیر است؟

الف) عدد اتمی – عدد جرمی
ب) جرم اتمی – تعداد نوترون ها
ج) تعداد پروتون ها – جرم اتمی
د) تعداد نوترون ها – عدد اتمی



الف) 10
ب) 17
ج) 18
د) 19



الف) 27-29-63
ب) 29-27-63
ج) 27 – 29 – 34
د) 31-29-34




14 – واحد جرم اتمی (amu) چگونه تعریف شده است؟

الف ) جرم یك اتم
ب) جرم یك اتم
ج) جرم یك اتم
د) جرم یك اتم

بخش اول – ساختار اتم




1 – جرم اتم به كدام ذرات بستگی دارد؟

الف ) پروتون و الكترون
ب ) نوترون و پروتون
ج) نوترون و الكترون
د) پروتون ، الكترون و نوترون




2 – جنس پرتوهای كاتدی چیست؟

الف) الكترون با بار منفی
ب) پروتون با بار مثبت
ج) الكترون بدون بار
د) پروتون بدون بار




3 – ذرات خنثی در درون هسته اتم چه نام دارند؟

الف) الكترون
ب) پروتون
ج) نوترون
د) نوكلئون




4 – ترتیب پر شدن ترازهای 3d, 4s,3p به چه صورت است؟

الف) 4s->3d->3p
ب) 3p->4s->3d
ج) 3p->3d->4s
د) 3d->3p->3d




5 – ایزوتوپ های یك عنصر از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

الف) تعداد پروتون ها
ب) تعداد نوترون ها
ج) خواص شیمیایی و فیزیكی
د) عدد اتمی




6 – حداكثر تعداد الكترون هایی كه یك اوربیتال در تراز فرعی 4f در خود جای می دهد، كدام است؟

الف) 2
ب) 6
ج) 10
د) 14




7- تفاوت دو ایزوتوپ در كدام ویژگی آن ها است؟

الف) عدد اتمی
ب) جرم اتمی
ج) خواص شیمیایی
د) آرایش الكترونی



الف) عدد جرمی
ب) عدد اتمی
ج) تعداد نوترون ها
د) تعداد الكترون ها



الف) 30
ب) 26
ج) 4
د) 7



الف) 36
ب) 37
ج) 38
د) 40




11 – تفاوت و تشابه دو ایزوتوپ به ترتیب در كدام موارد زیر است؟

الف) عدد اتمی – عدد جرمی
ب) جرم اتمی – تعداد نوترون ها
ج) تعداد پروتون ها – جرم اتمی
د) تعداد نوترون ها – عدد اتمی



الف) 10
ب) 17
ج) 18
د) 19



الف) 27-29-63
ب) 29-27-63
ج) 27 – 29 – 34
د) 31-29-34




14 – واحد جرم اتمی (amu) چگونه تعریف شده است؟

الف ) جرم یك اتم
ب) جرم یك اتم
ج) جرم یك اتم
د) جرم یك اتم

بخش اول – ساختار اتم




1 – جرم اتم به كدام ذرات بستگی دارد؟

الف ) پروتون و الكترون
ب ) نوترون و پروتون
ج) نوترون و الكترون
د) پروتون ، الكترون و نوترون




2 – جنس پرتوهای كاتدی چیست؟

الف) الكترون با بار منفی
ب) پروتون با بار مثبت
ج) الكترون بدون بار
د) پروتون بدون بار




3 – ذرات خنثی در درون هسته اتم چه نام دارند؟

الف) الكترون
ب) پروتون
ج) نوترون
د) نوكلئون




4 – ترتیب پر شدن ترازهای 3d, 4s,3p به چه صورت است؟

الف) 4s->3d->3p
ب) 3p->4s->3d
ج) 3p->3d->4s
د) 3d->3p->3d




5 – ایزوتوپ های یك عنصر از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

الف) تعداد پروتون ها
ب) تعداد نوترون ها
ج) خواص شیمیایی و فیزیكی
د) عدد اتمی




6 – حداكثر تعداد الكترون هایی كه یك اوربیتال در تراز فرعی 4f در خود جای می دهد، كدام است؟

الف) 2
ب) 6
ج) 10
د) 14




7- تفاوت دو ایزوتوپ در كدام ویژگی آن ها است؟

الف) عدد اتمی
ب) جرم اتمی
ج) خواص شیمیایی
د) آرایش الكترونی



الف) عدد جرمی
ب) عدد اتمی
ج) تعداد نوترون ها
د) تعداد الكترون ها



الف) 30
ب) 26
ج) 4
د) 7



الف) 36
ب) 37
ج) 38
د) 40




11 – تفاوت و تشابه دو ایزوتوپ به ترتیب در كدام موارد زیر است؟

الف) عدد اتمی – عدد جرمی
ب) جرم اتمی – تعداد نوترون ها
ج) تعداد پروتون ها – جرم اتمی
د) تعداد نوترون ها – عدد اتمی



الف) 10
ب) 17
ج) 18
د) 19



الف) 27-29-63
ب) 29-27-63
ج) 27 – 29 – 34
د) 31-29-34




14 – واحد جرم اتمی (amu) چگونه تعریف شده است؟

الف ) جرم یك اتم
ب) جرم یك اتم
ج) جرم یك اتم
د) جرم یك اتم

- كوانتوم مقدار انرژی لازم برای جهش الكترون در كدام مورد زیر لحاظ شده است؟

الف) از 3s‌به 3p
ب) از 3p به 3d
ج) از L به k
د) از k به L




16 – كدام مطلب زیر نادرست است؟

الف)‌پایدارترین آرایش الكترونی اتم آرایشی است كه بیشترین تعداد الكترون های جفت نشده را با جهت اسپین یكسان داشته باشد.
ب) حالت برانگیخته اتم از نظر انرژی بالاتر از حالت پایه است.
ج) طیف نشری خطی هر عنصر، ویژه آن عنصر است و با عنصرهای دیگر متفاوت است.
د) با جهش الكترون از تراز بالاتر از پایین تر،‌سطح انرژی افزایش می یابد.




17 – كدام عدد كوانتومی نشان دهنده ی شكل، انرژی و تعداد اوربیتال ها است؟

الف)‌عدد كوانتومی اصلی (n)
ب) عدد كوانتومی اوربیتالی
ج) عدد كوانتومی مغناطیسی
د) عدد كوانتومی اسپین



الف) 10/79
ب) 50/80
ج) 75/80
د) 90/79




19 – با استفاده از شكل اوربیتال كدام مورد زیر را می توان پیش گویی كرد؟

الف) چگونگی حركت الكترون در فضای اطراف هسته
ب) جهت چرخش الكترون به دور هسته
ج) احتمال حضور الكترون در فضای اطراف هسته
د) محل دقیق الكترون



نوع مطلب : شیمی دوم دبیرستان، 
برچسب ها : تست شیمی، تست شیمی دوم دبیرستان، نمونه سوال تستی شیمی، شیمی دوم دبیرستان، علامه حلی نهاوند، فرزانگان نهاوند، کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند،
لینک های مرتبط :




سه شنبه 19 دی 1391 03:58 ب.ظ
آدرس وبمه اگه خواستیدلینکم کنید
وبلاگتووااااقعاعالیه....
محمد صالحیشما با اسم شبهای تنهایی لینک شدید اگه مایل به عضویت هستید نظر بدبد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic