کیمیاگران جوان سمپاد نهاوند http://chem32allame.mihanblog.com 2020-02-29T01:33:33+01:00 text/html 2016-03-15T09:46:09+01:00 chem32allame.mihanblog.com پردیس 102 Happy new year http://chem32allame.mihanblog.com/post/208 <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><img style="MARGIN-TOP: 158px" id="irc_mi" src="http://dl.funiha.com/images/16552850346004322228.jpg" width="380" height="286"><font color="#993399"><span style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><font size="3"><br></font></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><font color="#993399"><span style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><font size="3">سلام به همگی با یه پست خیلی خاص اومدم </font></span></font></p><font size="3"></font> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><font color="#993399"><font size="3">عیدتون مبارک</font></font></span></p><font size="3"></font> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><font color="#993399"><font size="3">یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند</font><font size="3"><br></font><font size="3">یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند</font><font size="3"><br></font><font size="3">یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم</font><font size="3"><br></font><font size="3">که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد</font><font size="3"><br></font><font size="3">یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم</font><font size="3"><br></font><font size="3">چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد</font><font size="3"><br></font><font size="3">عیدتان مبارک...1391</font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"><font color="#993399" size="3"></font></span>&nbsp;</p><span style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="FA"> <p>ستاره بختتان بالا<br>سپیده صبحتان تابناک<br>سایه عمرتان بلند<br>ساز زندگیتان کوک<br>سرزمین دلتان سبز<br>سال جدید مبارک1392</p> <p>این پست همون پست سال قبله!که اقای صالحی ارسال به یک سال اینده کرده بود!</p> <p>93هم اومد!</p> <p>عیدهمگی مبارککککککککککککککککک دوستان<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></p> <p>سالتان سرشارازشیمی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></p> <p>وبه شیرینی شیمی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></p> <p>&nbsp;</p></span><font size="3"></font> <p align="center"><font size="3"></font>&nbsp;</p> text/html 2015-08-04T09:33:59+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی سلامی دوباره .... http://chem32allame.mihanblog.com/post/276 <p align="center"> <font face="Mihan-IransansBold" size="5">سلام به همه شیمی دان&nbsp; ها وعلاقه مندان به شیمی </font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">من از این به بعد فعال تر میشم نظراتتون خیلی میتونه کمکم کنه </font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">سوالی هم داشتید در خدمتم</font> </p> text/html 2014-06-26T10:47:56+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی باسلام دوباره جدید .. http://chem32allame.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>با سلام خدمت همه کیمیاگران وشیمی دان ها به درخواست شما چند فیلم جالب شیمی برای شما قرار دادم امید وارم که برای شما هم جالب باشه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/50605594916054461412.jpg" alt=""></div> text/html 2014-06-26T10:46:58+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی آزمایش هیجان انگیز شیمی http://chem32allame.mihanblog.com/post/274 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/3C20T/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="320" width="569"></iframe>] text/html 2014-06-26T10:42:22+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی آزمایش آب با سدیم(بسیار جالب) http://chem32allame.mihanblog.com/post/273 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/29Q6X/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="320" width="569"></iframe>] text/html 2014-06-26T10:37:34+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی آزمایش بسیار جالب http://chem32allame.mihanblog.com/post/272 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Onbce/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="320" width="569"></iframe>] text/html 2014-06-26T10:35:30+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی 10 آزمایش بی نظیر شیمی http://chem32allame.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;">[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mNM4L/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="320" width="569"></iframe>]</div> text/html 2014-06-26T08:44:52+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی سرگرمی شیمی http://chem32allame.mihanblog.com/post/270 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqeOAG1G84dnbmxf2lfMdcFyPo-IdEjF2S4L_rJHVt_EX9JY-Sog" alt=""></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right; color: rgb(0, 0, 153);">اگر فلز هستی فلز قلیایی باش&nbsp;</span></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;">اگه فقط یک الکترون داری ، آن را با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن.</span></div><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;">اگه نا فلزی و مشتاق الکترون ،مثل هالوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش کن.</div></span><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;">ولی هالوژن باش و به همون یک الکترون قانع ،زیاده طلبی کار کربن های رو سیاهه!</div></span><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;">البته گاز نجیب شدن واز قیل و قال دنیا و سودای جهان رهایی یافتن کار هر کسی نیست.</div></span><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;">ولی اگر یه نفر به آن مقام برسه میشه مثل نئون و زنون که اطرافش را روشنایی می بخشه!</div></span><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;">اما نباید یادمون بره فلزهای چند ظرفیتی یعنی عناصر واسطه که برای هر کسی یه چهره ای میگیرن هم وزنشان سنگین تره و هم در صنعت پر کاربردت،مشهور و مقبول هستند.</div></span><span style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;">عوضش خاصیت مغناطیسیشون اونارو به هر طرفی میکشه و می بره............</div></span></font></div> text/html 2014-05-28T15:47:21+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی دلیل این اتفاق چیه؟ http://chem32allame.mihanblog.com/post/269 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 16px; "><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); "><div class="Content"><div class="subtitle" style="padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; text-align: center; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); border-top-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: solid; border-bottom-style: solid; "><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: small; "><strong>دلیل&nbsp;<br>این اتفاق چیست ؟</strong></span></div><div class="subtitle" style="padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; text-align: center; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); border-top-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: solid; border-bottom-style: solid; "><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">چون نقطه&nbsp;<br>انجماد مایع درون لیوان بالاتر از صفر است،‌ وقتی یخ را که دمای آن صفر یا زیر صفر&nbsp;<br>است.</strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">&nbsp;را به&nbsp;<br>آن نزدیک می کنیم،‌به سرعت منجمد می شود.</strong></div><div class="body" style="padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; text-align: justify; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; margin-top: 10px; "><div align="center"><span style="background-color: rgb(153, 102, 51); "><span><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/4/20/159476_895.gif" alt="" width="450" style="border-top-color: currentcolor; border-right-color: currentcolor; border-bottom-color: currentcolor; border-left-color: currentcolor; border-width: initial; border-style: initial; "></span></span></div></div></div></font><br></span> text/html 2014-05-28T07:57:57+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی درجواب سوال یکی از بچه ها فرزانگان (pardis) http://chem32allame.mihanblog.com/post/268 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); "><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><b><i><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">در ابتدا بگم فکر نکنی کپی خودم با دست تایپ کردم</font></i></b></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><b><i><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">&nbsp;بعد خیلی وقت نیومدم اگه دیر جواب دادم</font></i></b></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><strong><em><font size="3">آشنایی برای برخی روندهای تناوبی:</font></em></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><em><strong><font size="3">&nbsp;شعاع اتمی و شعاع یونی:</font></strong></em></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em><font size="3">الف)شعاع اتمی:</font></em></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA">شعاع اتمی به دو دسته شعاع کووالانسی و شعاع واندروالسی تقسیم می شود.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em><font size="3">شعاع کووالانسی:</font></em></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA">بر حسب قرداد نصف طول پیوند کووالانسی در یک مولکول دو اتمی مشابه می باشد.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA"><em><strong>توجه:&nbsp;</strong></em>برای گازهای نجیب و همچنین عناصری مانند و گروه اول نمی توان شعاع کوالانسی در نظر گرفت و به جای آن شعاع واندوالسی گزارش می شود.<span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; ">&nbsp;</span></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA">&nbsp;</span><strong><em><font size="3">شعاع واندروالسی:</font></em></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3">نصف فاصله هسته دو اتم مجاور هم در بلور آن ماده را شعاع واندروالسی می گویند. &nbsp;&nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em>توجه:</em></strong>&nbsp;<font size="3">برای عناصری که هم شعاع واندروالسی دارند و هم شعاع کووالانسی همیشه شعاع واندروالسی بزرگ تر است.</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em><font size="3">شعاع اتمی در یک گروه از بالا به پایین چه تغییری می کند؟چرا؟</font></em></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA">افزایش می یابد و به دو دلیل؛</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA"><em><strong>1-</strong></em>&nbsp;تعداد لایه های الکترونی افزایش می یابد.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA"><em><strong>2-</strong></em>&nbsp;اثر پوششی الکترونهای درونی بیشتر می شود</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em><font size="3">اثر پوششی الکترونهای درونی:</font></em></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA">الکترون های بین هسته و الکترونهای بیرونی باعث می شوند جاذبه بر هسته بر الکترون های بیرونی کمتر شود به این اثر ، اثر پوششی الکترونهای درونی گفته می شود.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em><font size="3">تعییرات شعاع اتمی در یک دوره:</font></em></strong></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA">در یک دوره هز چپ به راست شعاع اتمی کاهش می یابد چون تعداد لایه ها ثابت است اما بتدریج بار موثر هسته بیشتر می شود.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><em><strong><font size="3">بار موثر هسته:</font></strong></em></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><span lang="FA">به بار مثبتی که یک الکترون در فاصله ی معینی از هسته احساس می کند<font size="3">بار مو<font size="3">ثر هسته گویند.</font></font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><strong><em>توجه:&nbsp;</em></strong><font size="3">در جدول تناوبی بزرگ ترین شعاع اتمی را گروه اول و از بین آن ها&nbsp;</font></span><font size="3"><span dir="ltr">Cs</span><span lang="FA">(سزیم) دارد و کمترین شعاع اتمی را گروه هفدهم و از بین آن ها&nbsp;</span><span dir="ltr">F</span><span lang="FA">(فلوئور)دارد.</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">برای دیدن فلش&nbsp;&nbsp;<font size="3">ت<font size="3">غییر شعاع اتمی</font></font>&nbsp;می توانید بروی تصویر زیر کلیک کرده سپس آنرا<font size="3">&nbsp;دانلود کنید.</font></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><br></span></font></div></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right;font-family: Tahoma, sans-serif; "><span lang="FA"><font size="3"><font size="3"><font color="rgb(0, 0, 238)"><font color="rgb(0, 0, 238)"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></span><a href="http://s2.picofile.com/file/7686124515/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.swf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 58, 120); "><img width="160" hspace="0" height="39" border="0" align="bottom" src="http://s1.picofile.com/file/7208887204/download_button.gif"></a></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><br></p></span> text/html 2014-05-28T07:33:59+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی @"@.....توجه .....@"@ http://chem32allame.mihanblog.com/post/264 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><div><span style="font-size: medium; "><div style="text-align: center; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">داوطلبین ودانش آموزان عزیزمی توانند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;دوساعت</span>&nbsp; پس ازپایان هرامتحان&nbsp;<br></span></strong></div></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-size: medium; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">سؤالات وپاسخنامه آزمون را با<span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;کلیک بر روی نام درس&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">یا</span>&nbsp;عکس</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255); ">آن&nbsp;</span>دانلود نمایند</span></strong></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>((پاسخنامه ی هرامتحان درپایان سؤالات همان آزمون دریک فایل ، قابل مشاهده است))</strong></span></span></div><div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><strong>شما می توانیدنظرخودرادرموردامتحان مربوطه درپایین همین صفحه بیان نمائید</strong></span></span></div></span> text/html 2014-02-12T11:47:00+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی تست شیمی مخلوط فصل اول ودوم سال سوم دبیرستان http://chem32allame.mihanblog.com/post/250 <br><br>2- از یون .......... برای شناسایی یون ........... استفاده می كنند ، كه تولید جامد .............. رنگ به نام .............. می كند . <br><br> 1) یدید ، سرب (II ) ، زرد ، سرب یدات <br><br> 2) یدید ، آهن (II ) ، قرمز ژله‏ای ، آهن (II) یدید <br><br> 3) هیدروكسید ، آهن (II) ، قرمز آجری ، آهن (II) هیدروكسید <br><br> 4) یدید ، سرب (II ) ، زرد ، سرب(II ) یدید <br><br> <br>3- كدام عبارت نادرست است ؟ <br><br> 1) آنتالپی تشكیل گرافیت مثبت است <br><br> 2) ظرفیت گرمایی ویژه‏ی آب به حالت مایع بیشتر از بخار آب است <br><br> 3) آنتالپی تشكیل Na ( S ) برابر صفر است <br><br> 4) آنتالپی تبخیرمواد از آنتالپی ذوب بیشتر است <br><br> <br><br>4- در انحلال Ca Cl 2 در آب ، آنتالپی سامانه ................ یافته ، سامانه به محیط ................. و دمای محلول ................... می یابد . <br><br> 1) افزایش ، گرما می دهد ، كاهش 2) كاهش ، گرما می دهد ، كاهش <br><br> 3) كاهش ، گرما می دهد ، افزایش 4) افزایش ، گرما می دهد ، افزایش <br><br> <br><br>5- آنتروپی یك سامانه با افزایش كدام عامل می تواند كاهش یابد ؟ <br><br> 1) حجم 2) دما 3) تعداد مول 4) فشار <br><br> <br><br>6- آنتالپی سوختن كدام ماده از بقیه بیشتر است ؟ ( گرمای بیشتری آزاد می كند ) . <br><br> 1) C 2 H 2 2) C 2 H 6 3) C H 4 4) C 2 H 4 <br><br> <br><br>7- آنتروپی كدام نمونه از بقیه بیشتر است ؟ ( شرایط استاندارد ) <br><br> 1) 1 مول آب 2) 1 مول اتانول 3) 1 مول كربن دی اكسید 4) 1 مول شكر <br><br> <br><br>8- علت اصلی بالا بودن دمای شعله سوختن استیلن در مقایسه با اتان كدام است ؟ <br><br> 1) بیشتر بودن انرژی پیوند ‍‍ C - H در مولكول استیلن . <br><br> 2) تشكیل تعداد مول‏های گاز كم‏تر در سوختن هر مول استیلن .<br><br> 3) ناپایدارتر بودن مولكول استیلن . <br><br> 4) وجود پیوند سه گانه در استیلن . <br><br> <br><br>9- از سوختن 1 مول گوگرد ، 296 كیلوژول گرما آزاد می‏شود . از سوختن g 1 گوگرد كه درصد خلوص آن 65% است چند كیلو ژول گرما آزاد می‏شود ؟ ( S = 32 ) <br><br>&nbsp; 1) 88/8 2) 6/29 3) 2/59 4) 92/5<br> <br><br>11- كدام یك جزء ویژگی‏های محلول نیست ؟ <br><br> 1) یكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول 2) ناخالص و همگن بودن <br><br> 3) بی رنگ بودن 4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن <br><br> <br><br>12- آنتروپی یك سامانه با افزایش كدام عامل می تواند كاهش یابد ؟ <br><br> 1) حجم 2) دما 3) تعداد مول 4) فشار <br><br> <br><br>13- آنتروپی كدام نمونه از بقیه بیشتر است ؟ ( شرایط استاندارد ) <br><br> 1) 1 مول آب 2) 1 مول اتانول <br><br> 3) 1 مول كربن دی اكسید 4) 1 مول شكر <br><br> <br><br>15- كدامیك شدتی است ؟<br><br>1) ظرفیت گرمایی مولی 2) جرم جسم <br><br>3) حجم جسم 4) انرژی درونی <br><br> <br><br>16- در واكنش سوختن اتان تغییر آنتالپی هنگامی كه بخار آب تولید می شود نسبت به موقعی كه آب در حالت مایع تولید می شود ، …….. <br><br>1) منفی تر است 2) مثبت تر است <br><br>3) مساوی است 4) نمی توان اظهار نظر كرد <br><br> <br><br>17- در ترمودینامیك به فرآیندی كه در آن q برابر …… باشد فرآیند …… می گویند.<br><br>1) صفر- بی دررو 2) بی نهایت – بی دررو <br><br>3) صفر – كامل 4) بی نهایت – كامل <br><br> <br><br>18- برای واكنشی كه در فشار ثابت انجام می شود q برابر است با : <br><br>1) DE ۲) DS <br><br> 3) DH ۴) DV<br><br> <br><br>19-كدامیك از آنتالپی های زیر می تواند فقط مقداری منفی باشد ؟ <br><br>1) آنتالپی تشكیل 2) انتالپی پیوند text/html 2014-01-23T10:57:41+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی سؤالات و پاسخنامه المپیادهای بین المللی شیمی ۱۹۸۶ تا۱۹۹4 http://chem32allame.mihanblog.com/post/248 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(53, 56, 61); line-height: 21px; "><p style="text-align: center;font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><p style="font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; text-align: center; "><a href="http://blog.chemyazd.com/uploads/2011/10/9007-IChO.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 153); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1001" title="9007-IChO" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2011/10/9007-IChO.jpg" alt="" width="400" height="321" style="padding-top: 0px; padding-right: 5px; padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; text-align: center; "></a></p><div><br></div></p><p style="text-align: center;font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; ">قصد داریم در این پست سؤالات المپیادهای بین المللی شیمی را قرار دهیم.</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><span id="more-999"></span></p><p style="text-align: center;font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><a href="http://blog.chemyazd.com/files/IChO-1986-1994_www.chemyazd.com.zip" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 153); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; ">سؤالات و پاسخنامه المپیاد‌های بین المللی شیمی در سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴</a></p><p style="text-align: center;font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; ">این پست در آینده به روز رسانی خواهد شد.</p></span> text/html 2014-01-23T10:54:46+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی دانلود نرم افزار PL Table 4.5 فارسی http://chem32allame.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2012/03/PLTable.png" alt=""></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(53, 56, 61); line-height: 21px; "><p style="text-align: center;font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; ">نرم افزار PL Table یکی از نرم افزارهای جدول تناوبی است که امکانات جالب و منحصر به فردی دارد:</p><p style="font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><div style="text-align: center;">- اطلاعات کامل عناصر و ایزوتوپ‌ها</div><div style="text-align: center;">-&nbsp;<strong>موازنه</strong>&nbsp;واکنش‌های شیمیایی</div><div style="text-align: center;">- رسم نمودارهای مختلف</div><div style="text-align: center;">- نمایش جدول تناوبی در قالب‌های مختلف</div><div style="text-align: center;">- انجام&nbsp;<strong>محاسبات شیمیایی</strong>&nbsp;مانند تعیین اعداد اکسایش عناصر در ترکیبات مختلف</div><div style="text-align: center;">- و …</div><span id="more-1425"></span></p><p align="center" style="font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; ">PL Table 4.5</span></div><div style="text-align: center;">تولید کننده نرم افزار:</div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.chemtable.com/PLTable.htm" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">http://www.chemtable.com/PLTable.htm</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.chemtable.com/PLTable.htm" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">ترجمه فارسی توسط:</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.chemtable.com/PLTable.htm" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">امیرحسین جعفری</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.chemtoday.blogfa.com/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">http://www.chemtoday.blogfa.com</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.chemtoday.blogfa.com/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">دانلود از:</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.chemyazd.com/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(53, 56, 61); "><a href="http://www.chemyazd.com/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">http://www.chemyazd.com</a></span></a></div></p><p style="text-align: center;font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><br></p><p style="font-size: 9pt; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><div style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7319878602/PLTable_www_chemyazd_com.exe.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">دانلود نرم افزار PL Table 4.5 فارسی</a></div><div style="text-align: center;">Size: 1.66 MB&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp; Format: EXE</div></p><div style="text-align: center;"><br></div></span></div> text/html 2014-01-23T10:43:15+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی جزوه آموزش شیمی ۴- بخش ۱ http://chem32allame.mihanblog.com/post/246 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(53, 56, 61); line-height: 21px; "><p style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2013/08/AmoozeshShimi4Bakhsh1_Nouri.png" alt=""></p></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(53, 56, 61); line-height: 21px; "><p style="text-align: center; line-height: 21px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">جزوه آموزش بخش ۱ شیمی ۴ (سینتیک شیمیایی) که توسط همکار گرامی آقای</span><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">جلال نوری</span></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">، دبیر شیمی شهرستان مهاباد (آذربایجان غربی)&nbsp;</span><a href="http://diar-chem.blogfa.com/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">diar-chem.blogfa.com</span></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;تهیه و به اشتراک گذاشته شده است. با تشکر از ایشان:</span></p><p style="line-height: 21px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span id="more-2423"></span></span></p><p style="line-height: 21px; font-family: tahoma; "><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7872966983/AmoozeshShimi4Bakhsh1_Nouri_www_chemyazd_com.zip.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 160, 227); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">دانلود جزوه آموزش شیمی ۴ – بخش اول</span></a></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Size: 1.28 MB | Format: PDF</span></div></p><div style="text-align: center;"><br></div></span></div> text/html 2014-01-23T10:24:14+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی مقیاس جهان هستی: کل دانش انسان از جهان تا سال ۲۰۱۲ http://chem32allame.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 21px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(53, 56, 61); "><a href="http://www.htwins.net/scale2/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 153); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "><img class="aligncenter size-full wp-image-1811" title="Scale-Uni" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2012/08/Scale-Uni.gif" alt="" width="350" height="177" style="padding-top: 0px; padding-right: 5px; padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; text-align: center; "></a></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#35383D"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اگر می‌خواهید بدانید انسان با دانش محدود خود چه چیزهایی از دنیا در اندازه‌های مختلف می‌شناسد (از&nbsp;</span><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">۳۵-</span></sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">۱۰ متر تا ۱۰</span><sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">۲۷</span></sup><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;متر)، صفحه زیر کمک بزرگی به شما می‌کند:<br>(پس از کلیک روی Start برای تغییر زوم اسکرول پایین تصویر را به سمت چپ و راست ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر از هر شکل، روی آن کلیک کنید.)</span></span></font></div> text/html 2013-12-29T09:07:28+01:00 chem32allame.mihanblog.com پردیس 102 شکل اوربیتال های اتم... http://chem32allame.mihanblog.com/post/243 <p align="center"><font size="3">اوربیتال های &nbsp;S کروی شکل هستند :</font><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><img alt="s orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/s-orb.jpg"><span style="COLOR: rgb(102,0,204); FONT-SIZE: x-large"><font size="3"><br></font></span></p><font size="3"> </font><p align="center"><span style="COLOR: rgb(102,0,204)"><font size="3">اوربیتال های &nbsp;p دمبلی شکلند :&nbsp;</font></span><span style="COLOR: rgb(102,0,204); FONT-SIZE: x-large"><font size="3"><br></font></span></p><font size="3"> </font><p align="center"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="p orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/p-orb.jpg"><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><span style="COLOR: rgb(102,0,204)"><font size="3">اوربیتال های d که شامل 5 اوربیتال هستند به دوشکل وجود دارند :</font></span><span style="COLOR: rgb(102,0,204); FONT-SIZE: x-large"><font size="3"><br></font></span></p><font size="3"> </font><p align="center"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="d orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/dxy-orb.jpg"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="d orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/dz2-orb.jpg"><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><span style="COLOR: rgb(102,0,204)"><font size="3">اوربیتال های f که 7 اوربیتال را شامل می شوند به 3 شکل زیر وجود دارند :</font></span><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><img alt="f orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/f-z(5z2-r2).jpg"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="f orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/f-x2z-y2z.jpg"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="f orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/f-x3-2xy2.jpg"></p><font size="3"> </font><p align="center"><span style="COLOR: rgb(102,0,204); FONT-SIZE: x-large"><font size="3"><br></font></span></p><font size="3"> </font><p align="center"><span style="COLOR: rgb(102,0,204)"><font size="3">و اوربیتال های gکه شامل 9 &nbsp;اوربیتال هستند به 4 شکل زیر وجود دارند :</font></span></p><font size="3"> </font><p align="center"><span style="COLOR: rgb(102,0,204); FONT-SIZE: x-large"><font size="3"><br></font></span></p><font size="3"> </font><p align="center"><img alt="g orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/g1.jpg"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="g orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/g4.jpg"></p><font size="3"> </font><p align="center"><img alt="g orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/g3.jpg"><img style="FONT-SIZE: 9pt" alt="g orbital" src="http://www.d.umn.edu/~pkiprof/ChemWebV2/AOs/images/g2.jpg"></p> <p><br>کتاب درسی فقط شکلsوpرونشون داده!</p> text/html 2013-12-04T19:31:53+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی علامه حلی نهاوند http://chem32allame.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://helli852.ir/wp-content/uploads/2012/12/IMG_00351.jpg" alt=""></span></div> text/html 2013-08-03T18:47:31+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی یادش بخیر... http://chem32allame.mihanblog.com/post/237 <img src="http://upload.iranvij.ir/image_mordad91/24847113147571024258.jpg"> text/html 2013-08-03T18:38:29+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی بدون شرح http://chem32allame.mihanblog.com/post/236 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7211168274/csq_ir.jpg" alt="www.csq.ir"></div> text/html 2013-08-03T18:36:35+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی کراوات های شیمی http://chem32allame.mihanblog.com/post/235 <div style="text-align: center;"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/514DX0QvbzL.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-08-03T18:29:22+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی حدس میزنید این چه فلزیه؟! تو دست ذوب میشه! http://chem32allame.mihanblog.com/post/234 <div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7564987418/428613_10150611566862246_122254667245_10893763_74738803_n.jpg"></div> text/html 2013-08-03T18:09:30+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی سوالات امتحان نهایی شیمی http://chem32allame.mihanblog.com/post/233 <div style="text-align: center;"><font size="4">سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان&nbsp;<font color="#ff0000">سال 92 </font>برروی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/n920308shimi.pdf" target="" title=""><font size="4">کلیک کنید</font></a></div> text/html 2013-08-03T14:06:53+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی عشق به شیمی چه می کند..... http://chem32allame.mihanblog.com/post/232 <p align="center"> <img width="1" height="446" align="baseline" style="width: 437px; height: 408px;" alt="" src="http://chemist-mekjdkh.persiangig.com/image/chemistry_curtains.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2013-08-02T11:47:19+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی مادر بزرگ های ما شیمیدان بودند....!!! http://chem32allame.mihanblog.com/post/231 <p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA">به نظر شما علت استفاده از خاکستر و آب برای شستن ظروف در زمان قدیم چه بوده است؟</span></strong></p><div style="text-align: center;"><img width="221" height="189" class="decoded" alt="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFoQ8X5KHHyNsLm_0eD4YP05Cl2Nl-dYKN5BcBQev9OC0EE8Ts" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFoQ8X5KHHyNsLm_0eD4YP05Cl2Nl-dYKN5BcBQev9OC0EE8Ts"></div> text/html 2013-08-02T11:41:12+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی اورانیوم چگونه غنی سازی می شود؟ http://chem32allame.mihanblog.com/post/230 <p align="center"> <img alt="اورانیوم چگونه غنی‌سازی می‌شود؟" src="http://www.aftabir.com/lifestyle/images/ae743a108da38c0e3b90819bad18aed1.jpg" itemprop="image"><br></p><p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family:;" b="" mitra";"="">غنی سازی واژه‌ای است که به فلز غلیظ شده اورانیوم </span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:;" b="" mitra";"="">۲۳۵</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family:;" b="" mitra";"=""> اطلاق می‌شود و به کمک آن می‌توان یک نیروگاه هسته‌ای ساخت</span></strong></font><font size="3"><strong><span dir="ltr">. <br></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family:;" b="" mitra";"="">عنصر اورانیوم شباهت زیادی به آهن دارد و این سنگ معدنی به کمک حفاری</span></strong><strong><span dir="ltr"> …</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:;" b="" mitra";"="">به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.</span></strong></font></p> text/html 2013-08-02T11:39:49+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی برخی از مولکول های اطراف ما http://chem32allame.mihanblog.com/post/229 <p align="center"><img width="348" height="664" class="decoded" style="width: 448px; height: 602px;" alt="http://www.shimishop.ir/kimiagari/Group/infoGraphic/0df10f630ad6afc883560a382a193d3f.jpg" src="http://www.shimishop.ir/kimiagari/Group/infoGraphic/0df10f630ad6afc883560a382a193d3f.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2013-08-02T11:37:34+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی تغییرات انرژی نخستین یونش گروه های اصلی http://chem32allame.mihanblog.com/post/228 <p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><strong><span lang="AR-SA">انرژی لازم برای جدا کردن اولین الکترون اتم را انرژی نخستین یونش می گویند </span></strong><strong><span dir="ltr">. </span></strong><strong><span lang="AR-SA">در یک گروه انرژی نخستین یونش از بالا به پایین کاهش می یابد و در یک دوره از چپ به راست انرژی نخستین یونش افزایش می یابد . البته در گروه </span></strong><strong><span dir="ltr">13</span></strong><strong><span lang="AR-SA"> و </span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr"><span>&nbsp;</span></span></strong><strong><span dir="ltr">16</span></strong><strong><span dir="ltr"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA">انرژی نخستین یونش کاهش می یابد</span></strong><strong><span dir="ltr"> . </span></strong></font></p><p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><strong><span lang="AR-SA">تصویر تغییرات انرژی نخستین یونش عناصر اصلی </span></strong><strong><span lang="AR-SA">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA"> گروههای </span></strong><strong><span dir="ltr">13،2،1</span></strong><strong><span lang="AR-SA"> تا </span></strong><strong><span dir="ltr">(18</span></strong><strong><span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA">جدول تناوبی را بصورت سه بعدی نشان می دهد . انرژی نخستین یونش فلزات کمتر از نافلزات است و در هر دوره گاز نجیب بیشترین انرژی یونش و فلز قلیایی کمترین انرژی یونش را دارد . همچنین هلیم بیشترین و سزیم کمترین انرژی نخستین یونش را در بین تمامی عناصر دارند</span></strong></font><strong><span dir="ltr"> .</span></strong></p><p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img width="1" height="403" class="decoded" style="width: 493px; height: 271px;" alt="http://www.chempic.com/download/photos/DOCU0037-1b.jpg" src="http://www.chempic.com/download/photos/DOCU0037-1b.jpg"></p><div align="center">&nbsp;</div><p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><p align="center" class=" " style="text-align: justify; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p> text/html 2013-08-02T11:36:00+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی جدول شعاع اتمی http://chem32allame.mihanblog.com/post/227 <p align="center"><img height="449" align="baseline" style="height: 352px;" alt="" src="http://gest.ir/uploads/posts/2012-11/1351935963_68408_4310799939758_1422686770_n.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2013-08-02T11:34:58+01:00 chem32allame.mihanblog.com محمد صالحی اوربیتال های اتم http://chem32allame.mihanblog.com/post/226 <p align="center"> <img height="566" align="baseline" style="height: 366px;" alt="" src="http://www.webelements.com/shop/shopimages/products/extras/POS0007-A2-orbitron-2010-800.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p>